24 2009

Kirsi Heimonen Sukellus liikkeeseen

liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä

Miten kirjoittaa tanssimisen kokemuksista niin, että lihan tunto voisi elää kirjoituksessa? Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä ehdottaa yhtä tapaa kirjoittaa tanssimisesta. Tutkimus liittyy fenomenologiseen lähestymistapaan tanssimisen kokemusten kuvauksissa.

23 2009

Tone Pernille Østern Meaning-making in the Dance Laboratory

Exploring dance improvisation with differently bodied dancers

This study investigates the meaning-making processes in the Dance Laboratory, a dance improvisation project with differently bodied dancers in Trondheim, Norway. In the project, dancers with and without disabilities, amateurs and professionals, investigate what dance can be in the meeting between them.

 

Uusimmat julkaisut