Mikko Bredenberg Näyttämöllinen kuvittelu

Teatteritaiteen maisteri, näyttelijä-ohjaaja-teatteripedagogi Mikko Bredenberg on kehittänyt taiteellisessa väitöstutkimuksessaan kuvittelun fenomenologisesta tarkastelusta ammentavan näyttelijäntekniikan. Tutkimuksessaan Bredenberg kohdistaa huomionsa siihen, miten hänen työskentelynsä näyttelijänä etenee, kun työskentelyn lähtökohtana on näyttämöllinen mielikuva, jonka perustalta aletaan tehdä esitystilaa koskevia materiaalisia ratkaisuja, jolloin näyttelijästä tulee ”näyttämöllepanija” ja tässä mielessä myös ohjaaja. Tekemiensä taiteellis-tutkimuksellisten esitysten ja niiden työprosesseihin liittyvien kokemusten tarkastelun avulla Bredenberg hahmottaa näyttämölliseksi mielikuvaksi ja näyttämölliseksi kuvitteluksi kutsumiensa ilmiöiden luonnetta.

Bredenbergin hahmottama lähestymistapa näyttämöllisen kuvittelun tarkasteluun ja esitysten rakentamiseen on paitsi erityisen näyttelijäntekniikan kuvaus myös keskustelunavaus näyttelijäntaiteen ja esityksen luonteesta. Tutkimuksessa esitetyistä näyttämöllisten mielikuvien tarkastelutavoista voivat hyötyä teatterintekijät ammatinkuvaan katsomatta. Samalla tutkimus tarjoaa näköaloja kuvittelun fenomenologiasta ja kuvittelun filosofiasta kiinnostuneille.

 
49 Acta Scenica 2017
Bredenberg, Mikko Näyttämöllinen kuvittelu
ISBN (painettu) 978-952-7218-04-4 ISBN (pdf) 978-952-7218-05-1 ISSN (painettu) 1238-5913 ISSN (pdf) 2242-6485 urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-05-1