Kiitokset

Jos jokainen tutkimus on yhteistyön tulos, eri lähteistä ja suunnilta peräisin olevien ajatusten yhtymäkohta, pätee tämä erityisen hyvin tähän tutkimukseen. Tämän työn valmistumiseen on kulunut vuosikymmen. Sinä aikana olen ollut onnellisessa asemassa saadessani oppia lukemattomilta ihmisiltä, paikoilta ja esityksiltä, puhumattakaan tämän projektin kannalta keskeisiltä teknologioilta. Samalla kun iloitsen tilaisuudesta kiittää lähimpiä yhteistyökumppaneitani, vaivaa mieltäni tietoisuus siitä että aina jokin tärkeä panos jää mainitsematta.

Acknowledgments

If every study is the result of collaboration, of ideas coming together from many different sources and directions, this is particularly true of this research. This work has been a decade in the making. During that time, I have been fortunate to have the opportunity to learn from countless different people, places, and performances, not to mention the technologies that are so central to this project. While rejoicing at the opportunity to thank my closest collaborators, I also acknowledge the fact that some key contributions always remain unnamed.