liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä

Miten kirjoittaa tanssimisen kokemuksista niin, että lihan tunto voisi elää kirjoituksessa? Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä ehdottaa yhtä tapaa kirjoittaa tanssimisesta. Tutkimus liittyy fenomenologiseen lähestymistapaan tanssimisen kokemusten kuvauksissa.

Tanssija-tutkija Kirsi Heimonen ohjaa liikeimprovisaatiotyöpajan tanssin maallikoille. Heidän kirjoituksensa tanssimisesta outouttavat hänelle tanssimista ja avaavat ilmiötä, tanssimista uudella tavalla. Merce Cunninghamin omia ja toisten kirjoituksia hänen taiteellisesta toiminnastaan verrataan tanssin maallikoiden kirjoituksiin, ja asettelu paljastaa samanlaisuuksia ja eroja tanssin ammattilaisten ja tanssin maallikoiden toiminnassa.

Tanssimisen ilmiö paljastuu ja kätkeytyy, sen ainutlaatuisuus avautuu tanssin maallikoille, jotka sukeltavat liikkeeseen ja jättävät tahtotilan. Aistisuudessa, toisten vierellä tanssiessa toiminta merkityksellistyy ja maailma näyttäytyy toisin, ainakin hetkeksi. Tekijälle kirjoittaminen muodostuu löytöretkeksi, jossa ruumiillisuuden tunto ohjaa kirjoittamista. Ihmettely ja ei-tietäminen avautuvat erilaisissa kielenkäytön tavoissa. Tutkimisen aikana syntyy tanssifilmi Reittejä tästä tähän, joka tuo tanssimisen todellisuuden läsnä olevaksi kirjoittamisen rinnalle.