Kirjan artikkeleissa tarkastellaan tanssia ja teatteria yksilön, ryhmien ja organisaatioiden näkökulmasta. Ne käsittelevät tanssijan ja koreografin suhdetta, tanssijoiden työkulttuuria, 1970-luvun teatterikenttää, ryhmäteatteriliikettä ja improvisaatioryhmää. Lisäksi kirjan tekstit pohtivat näyttelijän muuttunutta työkulttuuria, sukupuolta ja julkisuutta. Kirja on ajankohtainen leikkaus esittävien taiteiden toimintakulttuureista, avaus keskusteluun ja uuteen tutkimusorientaatioon.

JOHDANTO
Pia Houni & Pentti Paavolainen: Näkökulmia ihmiseen näyttämöllä

TANSSIJAN SUHDE TANSSIIN, MAAILMAAN JA TYÖYHTEISÖÖN
Kirsi Monni: Merkityksellinen kohtaaminen
Leena Rouhiainen: Toiseuden kohtaaminen tanssijan ja koreografin välisessä suhteessa
Teija Löytönen: Tanssi-instituutioiden kulttuurisia virtoja

TOIMINTAKULTTUURIT TEATTERIALALLA
Aarni Moisala: Puheimprovisaatioryhmän organisaatiokulttuuri
Timo Kallinen: Ryhmäteatteri ja teatterikoulutuksen kolme vaihetta
Pentti Paavolainen: Toimintakulttuurisen (r)evoluutionpiirteitä 1970-luvun teatteriryhmissä

NÄYTTELIJÄN SUHDE ROOLIIN, ITSEENSÄ JA TYÖHÖNSÄ
Maaria Rantanen: Näyttelijän työnkuvan ulottuvuudet
Helena Kallio: Sukupuoli ja näyttelijän itsetuntuma
Pia Houni: Näyttelijöiden julkisuuskuva lehtihaastatteluissa