Uransa loukkaantumiseen päättäneen nykytanssijan identiteetti

Kun ammattitanssija joutuu päättämään uransa loukkaantumisen takia, on edessä elämänmuutos. Tanssitaiteen maisteri Hanna Pohjolan väitöstutkimuksessa kolme uransa loukkaantumiseen päättänyttä nykytanssijaa kertoo muutoksesta, tanssijaidentiteetin rakentamisesta, sen ylläpitämisestä ja loukkaantumisen merkityksestä identiteettiin.

Kertomuksissa tanssijaidentiteetti näyttäytyy muuntuvana ja sosiaalisesti neuvoteltuna. Identiteettiä muovaavat tanssin traditio, tanssin sosio-ekonominen asema yhteiskunnassa, tanssiarjen käytännöt ja tanssiteokset, mutta myös tanssijan henkilökohtaiset tavoitteet ja henkilökohtainen identiteetti. Loukkaantuminen ja uran päättäminen kyseenalaistavat tanssijaidentiteetin ja johdattelevat elämänmuutokseen sekä uuden ammatillisen identiteetin etsimiseen.

Tutkimus antaa edellytyksiä ymmärtää tanssijaidentiteetin moninaisuutta sekä tanssijan aktiiviuran päättymiseen liittyviä haasteita, valintoja ja mahdollisuuksia.