2.7FI2

Posted · Add Comment

Dramaturgiassa käänne juontaa juurensa antiikin Kreikan termistä peripeteia (olosuhteiden vaihtuminen tai käännekohta), jonka Aristoteles määrittelee Runousopin yhdennessätoista luvussa yhdeksi juonen (mythos) osaksi tunnistamisen (anagnorisis) ja kärsimyksen (pathos) ohella (Heinonen et al. 2012).