2.7FI2.5

Posted · Add Comment

Lainaan käsitettä Enrique L. Palancarilta, joka ”A typology of split conjunction” -artikkelissaan kuvaa säestämisen ilmentymiä (engl. instances of accompaniment) lingvistisessä kontekstissa seuraavasti: ”Kun molemmat osapuolet ovat toimijoita eivätkä alentujia” (Palancar 2012, 38).