4.2FI1

Posted · Add Comment

Hayles kehittelee teesiään ei-tietoisesta kognitiosta seuraavassa kirjassaan Unthought – The Power of the Cognitive Nonconscious, joka on katsantokannaltaan jos mahdollista vielä laajempi kuin How We Think. Unthoughtissa Hayles esittää, että tietoinen informaation käsittely on perinteisesti saanut liikaa huomiota ei-tietoisen kognition kustannuksella, joka yhdistää elollisia olioita ja älykkäitä koneita. (Hayles 2017.)