2.1FI1

Posted · Add Comment

Kirjoituksessaan ”On Linguistic Aspects of Translation” (suomentamaton) Roman Jakobson käsittelee kolmea kääntämisen lajia: 1) ”intralingual translationia” eli kielensisäistä kääntämistä, jossa sanallisia merkkejä tulkitaan toisilla, samaan kieleen kuuluvilla merkeillä; 2) kieltenvälistä eli varsinaista kääntämistä, jossa sanallisia merkkejä tulkitaan toisen kielen avulla; ja 3) intersemioottista käännöstä, jossa sanallisia merkkejä tulkitaan ei-verbaalisen merkkijärjestelmän avulla (ja kaiketi myös toisinpäin) (Jakobson 1971FI, 261).