2.1FI2

Posted · Add Comment

Trujillon ymmärrettävyysasteikolla – väline, jota käytetään arvioimaan konekäännöksen tuloksia – tämä esimerkki voisi sijoittua kategoriaan 3: ”Lauseen perusvaikutin on selvä, mutta joissakin yksityiskohdissa on epäselvyyttä johtuen kielioppi- ja sanavalintaongelmista. Lauseen merkityksen selventämiseksi olisi tarkasteltava alkukielistä lausetta.” Parhaassakin tapauksessa se voisi sijoittua viisikohtaisen asteikon kategoriaan 2: ”Lauseen merkitys on selvä, mutta kieliopissa, sanankäytössä ja tyylissä on joitakin ongelmia, minkä takia kokonaislaatu on heikompi kuin 1.” (Tobin 2015, 102.)