sovitettu Hayles-katkelmasta 14

Posted · Add Comment

Tässä yhteydessä haluan tehdä hieman toisenlaisen päätelmän: vuorovaikutuksemme digitaalisen median kanssa on ruumiillistunutta ja sillä on ruumiillisia vaikutuksia fyysisellä tasolla. Tietokoneiden toiminnot ovat niin ikään ruumiillistuneita, vaikkakin hyvin eri tavalla kuin ihmisillä. (Hayles 2012, 2-3.)