sovitettu Hayles-katkelmasta 16

Posted · Add Comment

Ruumiillistaminen ottaa siten laajennetun kognition muodon, jossa inhimillinen toimijuus ja ajattelu kietoutuvat pöytätietokonetta kauemmas ympäristöön ulottuviin, suurempiin verkostoihin. Tästä syystä kehollisen ja laajennetun kognition mallit, kuten Andy Clarkin ja muiden ehdottamat, ovat keskeisessä asemassa argumentissani. (Hayles 2012, 3.)