sovitettu Hayles-katkelmasta 3

Posted · Add Comment

Rakentaen heidän työnsä varaan tämä kirja kartoittaa humanististen ja laadullisten yhteiskuntatieteiden – perinteisesti painokulttuuristen alojen kuten kirjallisuuden, historian, filosofian, uskonnon ja taidehistorian – piirissä tapahtuneiden mediamullistusten vaikutuksia näiden siirtyessä digitaaliseen mediaan (Hayles 2012, 1).