sovitettu Hayles-katkelmasta 6

Posted · Add Comment

Painokulttuurin aikakausi väistyy ja siihen liittyvät oletukset, otaksumat ja käytännöt näyttäytyvät nyt mediaspesifisinä käytäntöinä pikemminkin kuin pitkälti näkymättömänä status quona (Hayles 2012, 2).