Näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta

Rantanen tarkastelee sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin perustuvassa väitöskirjassaan ammattikentällä toimivien näyttelijöiden kokemuskerronnassa ilmeneviä näyttelijän työstressiin ja -uupumukseen vaikuttavia työn ongelmia ja ristiriitoja. Näyttelijöiden kertomuksista viestittyy uhkakuvien värittämä teatterimaailma. Työn arki näyttäytyy monien sosiaalisten ja toiminnallisten ongelmien sävyttämänä taisteluna selviytymisestä ja oman aseman jatkuvana varmisteluna.

Aineiston näyttelijät käsittelevät kertomuksissaan mm. työmäärään, näyttelijän arvostukseen, työpaikkakiusaamiseen, työilmapiirin tulehtuneisuuteen, työn vaikutusmahdollisuuksiin ja yksilöllisen toimintatapaan liittyviä ongelmia. Merkittäväksi tekijäksi työstressin ja -uupumuksen kehittymiseen nouseekin kertomuksissa sosiaalisen tuen puute.