18 2006

Maaria Rantanen Takki väärinpäin ja sielu riekaleina

Näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta

Rantanen tarkastelee sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin perustuvassa väitöskirjassaan ammattikentällä toimivien näyttelijöiden kokemuskerronnassa ilmeneviä näyttelijän työstressiin ja -uupumukseen vaikuttavia työn ongelmia ja ristiriitoja. Näyttelijöiden kertomuksista viestittyy uhkakuvien värittämä teatterimaailma.

 

Uusimmat julkaisut