Julkaisut vuodelta 2006

  • 18 2006

    Maaria Rantanen Takki väärinpäin ja sielu riekaleina

    Näyttelijöiden kokemuksia työstressistä ja -uupumuksesta

    Rantanen tarkastelee sosiaalisen konstruktionismin lähtökohtiin perustuvassa väitöskirjassaan ammattikentällä toimivien näyttelijöiden kokemuskerronnassa ilmeneviä näyttelijän työstressiin ja -uupumukseen vaikuttavia työn ongelmia ja ristiriitoja. Näyttelijöiden kertomuksista viestittyy uhkakuvien värittämä teatterimaailma.