Spherial Space -teoksen tanssijat Oskar Rask ja Jouni Ruuth. Jouni Ihalainen

1.2
Taiteellisen tutkijan asema: lajin ammattilaisena ja sisäpuolisena tarkkailijana tässä tutkimuksessa

Olen toiminut Kallion lukion tanssin lehtorina vuodesta 1999 saakka sekä opettanut tanssia noin 30 eri maassa. Tutkimusta tehdessäni olen opettanut kontakti-improvisaatiota kansainvälisesti Etelä-Amerikassa (Argentiina, Brasilia, Chile, Peru ja Uruguay), Euroopassa (Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Latvia, Liettua, Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi, Ukraina ja Unkari), Aasiassa (Intia, Kiina ja Thaimaa) sekä Israelissa ja Venäjällä. Työni puolesta olen nähnyt useita eri kulttuureita sekä tapoja tanssia ja olen saanut perspektiiviä kontakti-improvisaation kenttään myös Suomen rajojen ulkopuolella. Yleisesti ottaen kontakti-improvisaation kenttä on hyvin kansainvälinen ja monikulttuurinen. Osana tätä tutkimusta, taiteellisten töiden myötä, on ollut mukana noin kymmenen eri kansallisuuden edustajia. Tutkimukseni yksi iso motivaatio on myös tuoda kirjallisesti esille sitä tietoa, jota olen saanut työni kautta kokea ja havaita.

Olen vahvasti lajin sisäpuolisena tekijänä tutkimassa asiaa, jota myös itse opiskelen ja opetan. Tämän vuoksi pidän tärkeänä sitä, että tuon tutkimuksessani esiin monia ääniä. Vuosina 2010–2011 sekä vuonna 2013 tekemäni haastattelut (Alessi, Batts, Chung, Faust, Hassmann, Hennessy, Paxton, Stark Smith ja Swann) ja tanssijoiden kirjoittamat tekstit sekä yhdessä heidän kanssaan käydyt keskustelut rikastavat tutkimuksen moniäänisyyttä. Tässä tutkimuksessa on mukana ollut 30  tanssijaa haastatteluiden ja taiteelisten töiden myötä. Tutkimukseni taustalla on aktiivinen ja kansainvälinen kontakti-improvisaatioyhteisö. Pyrin kuitenkin olemaan tietoinen omasta valta-asemastani niin opettajana kuin koreografina ja etäännyttämään itseni tarpeen vaatiessa myös tarkkailijan asemaan. Sisäpuolisuus on kuitenkin ohjannut tätä tutkimusta.

Harjoittaessani kontakti-improvisaatiota olen samaan aikaan toiminut myös ammattilaisena nykytanssin kentällä noin 50 eri tanssiteoksessa niin Suomessa kuin ulkomailla. Luontaisesti katselen kontakti-improvisaatiota myös tanssitaiteen viitekehyksestä käsin. Olen harjoittanut joogaa ja meditaatiota lähes päivittäin viimeisten 15 vuoden ajan. Tällä kaikella on vaikutusta siihen, että somaesteettinen ajattelu tuntui luontaiselta omaksua. Olen jo pitkään ollut kiinnostunut kokonaisvaltaisesta mielen ja kehon välisestä yhteydestä. Tanssin ohessa olen opiskellut myös integraalipsykologiaa, joogaperinnettä, shiatsua ja ayurvedaa. Kehomielen viisaus kiinnostaa minua loputtomasti.