AJAX progress indicator
 • (2)Sana pragmatismi tulee alunperin kreikkalaisesta, toimintaa tarkoittavasta kantasanasta praksis ja praktillinen (käytäntö, käytännöllinen). James 1913, 33; Mäkinen 2013, 38.
 • (3)Shusterman 1997, 34. Shusterman 1999 tiedostaa kuitenkin, että hänen ehdottamansa filosofian haara ei ole mitenkään radikaalisti uusi. Hän argumentoi sen puolesta, että somaestetiikka voi tarjota tien palata tiettyjen estetiikan ja filosofian peruskysymysten äärelle. Hänellä on mielessään(...)
 • (4)Uuteen liikuntakulttuuriin heräsi Suomessa kiinnostus 1980-luvulla. Esa Sironen jakaa liikunnan neljään katergoriaan kilpa- ja huippu-urheilu kuntourheilu kaupallinen liikuntakulttuuri ja vaihtoehtoinen/uusi liikuntakulttuuri. Timo Klemola tematisoi liikunnan voiton,(...)
 • (5)Rudolf Laban (1879–1958) muodosti pohjan nimeään kantavalle notaatiolle, ja hän toi tanssimiseen muun muassa tilalliset, geometriset mallit hahmottamaan liikettä. Labanin opeissa liikekokemus on tärkein ja kokemuksellisuus on perusta niiden ymmärtämiselle. Muun muassa Valeria Preston-Dunlop(...)
 • (6)Jaana Parviainen tuo teoksessa ”Bodies Moving and Moved” Kimberly Doven autenttisen muodon käsiteen. Autenttinen ei kuvaa fyysisen maailman olevuutta, vaan viittaa suhteeseen ja yhteyteen havaitun (perceived) ja oletetun (believed) maailman välillä. Autenttinen liike on Mary-Starks Whitehousen(...)
 • (7)Merce Cunningham (s 1919) on koreografi, jonka ryhmässä tanssi mm. Steve Paxton, Yvonne Rainer, David Gordon, Deborah Hay ja Lucinda Childs. He ovat kaikki tanssitaiteilijoita, joihin Cunninghamin toiminta on vaikuttanut ja jotka ovat ponnistaneet – ihaillen tai kritisoiden mestariaan –(...)
 • (8)Magnesium on ensimmäinen esitys- ja videotaltio kontakti-improvisaatiosta. Steve Paxton kertoi CI36 tapahtumassa motivaatiostaan tehdessään magnesium-teosta. Hän oli tehnyt itselleen soolo-teosta, ja pohtinut voisiko hän heittäytyä ilmaan, ja olla välittämättä siitä, millä tavalla hän(...)
 • (9)Steve Paxton kehitti yhdessä muun muassa Nancy Stark Smithin, Lisa Nelsonin, Nita Little:n ja Daniel Lepkoffin kanssa kontakti-improvisaatiota.
 • (10)Earthdance on kontakti-improvisaatioon keskittynyt ja sen ympärille kehittynyt tanssin residenssi.
 • (11)Paxton, Steve. Material for the spine (video) youtu.be/h4JcXB04UOg
 • (12)Contact Quarterly lehti on ilmestynyt vuodesta 1975 saakka. Lehden päätoimittajia ovat mm. Nancy Stark Smith, Lisa Nelson, Steve Paxton ja Daniel Lepkoff. Contact Quarterly on ollut tärkeä julkaisu esimerkiksi ennen tanssin taiteellista tutkimusta.
 • (13)Underscore harjoitetta tehdään maailmanlaajuisesti. (Koteen ja Stark Smith 2008, 90–98.)
 • (14)Zodiak on uuden tanssin keskus Helsingissä.
 • (15)Kinesfääri merkitsee Rudolf Labanille liikkeen sfääriä. Se on kehä tai alue ihmisen ympärillä, johon hän pystyy raajoillaan ulottumaan painoaan siirtämättä. Ihminen ei koskaan poistu kinesfääristään, vaan kuljettaa tämän persoonallisen tilan mukanaan kuten kuoren ympärillään. Heimonen 2009,(...)
 • (16)Koteen ja Stark Smith 2008, 90–98. Ollessani Stark Smith:n teoksessa tanssijana, Nancy kuvailee ”Gap” tilaa, kuinka sen voi huomioida, mutta siihen ei tarvitse reagoida millään tavalla. Tanssija voi esimerkiksi kokea, ettei ymmärrä, mitä muut hänen ympärillä tekevät, tai kokee tilanteen outona.
 • (17)Haastatteluista nostamani arvot: kosketus, luottamus, kuunteleminen, aistiminen, jaetun kehon painon kanssa liikkuminen, ei-tietäminen, seksuaalisuuden kokemus, yhteys, small dance sekä tanssiminen sisään ja ulos kontaktista.
 • (18)Round Robin harjoituksessa ryhmä seisoo piirissä. Piirin keskellä tanssii joko yksi tai useampi duetto. Koska tahansa piirissä seisovista joku voi mennä mukaan duettoon, jolloin tanssissa pisimpään ollut tanssija poistuu piirin kehälle. Round Robin rakenne tukee tanssiparien vaihtoa, ja(...)
 • (19)Trio Feedback harjoitetta tehdään kolmen hengen ryhmässä. Yksi katsoo ja kaksi tanssii esimerkiksi 5 minuutin ajan (kesto voi vaihdella), jonka jälkeen tanssijat keskustelevat kokemuksestaan tanssista ja katsoja kertoo katsomiskokemuksestaan. Keskustelun jälkeen tehtävät vaihtuvat niin, että(...)
 • (20)Barbara Dilleyn kehittämä rakenne, joka pitää sisällään 20 min istumameditaation, 20 min oman lämmittelyn, ja 20 min avoimen rakenteen. Avoin rakenne pitää sisällään niin tanssin katsomista kuin tanssimista.
 • (21)Deborah Hay tanssi Merce Cunninghamin tanssiryhmässä vuonna 1964.
 • (22)Autenttisuus viittaa tässä siihen, millä tavalla liike koetaan yhteydessä elettyyn, koettuun kehollisuuteen.
 • (23)Artikkelissaan Reflektiivinen ruumis, tanssin rajapintoja (2003) tanssintutkija Maarit Ylönen kertoo kinesteettisen empatian kuvaavan kykyä eläytyä toiseen: ruumiillisen vuorovaikutuksen kautta yksilö voi kohdata itselle liikkeellisesti ja kokemuksellisesti vierasta. Myös Timo Klemola käyttää(...)
 • (26)Autenttisuus viittaa tässä siihen, millä tavalla liike koetaan yhteydessä elettyyn, koettuun kehollisuuteen.
 • Ala-Risku 2016Ala-Risku, Päivi. 2016. ”Mindfulnessin haitoista pitäisi puhua.” Helsingin Sanomat 1.12.2016, C15.
 • Alessi 2011Alito Alessin haastattelu 2011. Haastattelu, Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Anttila, Järvinen ja Rouhiainen 2014Anttila, Eeva & Järvinen, Hanna & Rouhiainen, Leena. 2014. ”Taiteellinen tutkimus yhtenä tanssintutkimuksen juonteena.” Teoksessa Tanssiva tutkimus: Tanssitutkimuksen menetelmiä ja lähestymistapoja, toim. Hanna Järvinen & Leena Rouhiainen. Nivel 03. E-kirja. Helsinki: Taideyliopiston(...)
 • Banes 1987Banes, Sally. 1987. Terpsichore in Sneakers: post-modern dance-. Middletown, CT: Westleyan University Press.
 • Bataille 1988Bataille, Georges. 1988 (1954). Inner experience. Käännös Leslie Anna Boldt. Albany: State University of New York Press.
 • Batts 2013Steva Battsin haastattelu 2013. Derry, Pohjois-Irlanti. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Buber 1999Buber, Martin. 1999. Minä ja sinä. (Ich und Du, 1923.) Suom. Jukka Pietilä. Porvoo, Helsinki Juva: WSOY.
 • Chung 2011Ray Chungin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Curtis 2015Curtis, Jess. 2015. Knowing bodies / bodies of knowledge: eight experimental practitioners of contemporary dance. California: University of California, Davis.
 • Dewey 1999Dewey, John. 1999 (1929). Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest of certainty. a study of the relation of knowledge and action) Suom. Pentti Määttänen. Gaudeamus.
 • Dewey 2010Dewey, John. 2010 (1934). Taide kokemuksena (Art as experience). Suom. Antti Immonen & Jarkko S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin.
 • Dilley 2017Dilley, Barbara. 2017. ”A Wave, A Particle, A Wave.” Contact Quarterly Vol. 42(1): 22–27.
 • Elo 2014Elo, Mika toim. 2014. Kosketuksen figuureja. Helsinki: Tutkijaliitto.
 • Faust 2011Frey Faustin haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Feldenkreis 2015Feldenkreis, Moshe. 2015 (1972). Tietoisuutta liikkeen avulla. (Awareness through movement) Suom. Piia Surakka & Raisa Vennamo. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Foster 2015Foster, Raisa. 2015. Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: BoD – Books on Demand.
 • Fuchs ja Gamblin 2009Fuchs, Jordan & Gamblin, Sarah. 2009. ”Partnering, permeability, and sensation: integrating contact improvisation into technique class.” Contact Quarterly. 34(1), 44–47.
 • Hanna 1970Hanna, Thomas. 1970. Bodies in revolt: A primer in somatic thinking. New York: Holt, Rinehart & Winston.
 • Hassmann 2009Hassmann, Joerg. 2009. ”Explorations within the small dance.” Contact Quarterly. 34(1):32.
 • Hassmann 2011Joerg Hassmannin haastattelu 2011. Haastattelu. Göttingen, Saksa. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hay 2000Hay, Deborah. 2000. My body the Buddhist. Hanover, New Hampshire: Wesleyan University Press.
 • Heikinheimo 2017Heikinheimo, Ismo-Pekka. 2017. Taidesidonnaista koreografiaa museokontekstissa. Kinesis 7. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu kinesis.teak.fi/heikinheimo
 • Heimonen 2009Heimonen, Kirsi. 2009. Sukellus liikkeeseen – liikeimprovisaatio tanssimisen ja kirjoittamisen lähteenä. Acta Scenica 24. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-heimonen-2009
 • Hennessy 2011Keith Hennessyn haastattelu 2011. Kiova, Ukraina. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Hennessy 2016Hennessy, Keith. 2016. Ambivalent norms, radical potential: contact improvisation re-considered. California: University of California, Davis.
 • Hirsjärvi ja Hurme 2001Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena. 2001. Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.
 • Horwitz 2008Horwitz, Carol. 2008. ”Values and contact improvisation. Breitenbush Conference ’94 discussions report.” Contact Quarterly 1995;20:(1):70–71. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton Mass.: Contact Editions.
 • James 1913James, William. 1913. Pragmatismi. Suom. K. W. Silfverberg. Helsinki: Otava.
 • Jones 2004Jones, Sue. 2004. ”Depth interviewing.” Teoksessa Seale toim. 257–260.
 • Jussilainen 2015Jussilainen, Anna. 2015. ”Contact improvisation as an art of relating: The importance of touch for building positive interaction.” Journal of Dance & Somatic Practices. 7(1):113–127.
 • Keats 2000Keats, Daphne M. 2000. Interviewing: a practical quide for students and professionals. Buckingham: Open University Press.
 • Keogh 2008Keogh, Martin. 2008. ”101 way to say no to contact improvisation: boundaries and trust.” Contact Quarterly 2003;28(2): 61–64. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Kirkkopelto 2014Kirkkopelto, Esa. 2014. ”Inventiot ja instituutiot – taiteellisen tutkimuksen yhteiskunnalliset ehdot.” Teoksessa Tulevan tuntumassa. Esseitä taidealojen yliopistopedagogiikasta, toim. Teija Löytönen. Helsinki: Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Aalto Art Books.
 • Klemola 1988Klemola, Timo. 1988. ”Perinteisen budon erilainen ihmiskäsitys.” Opiskelijaliikunta 1/88.
 • Klemola 2013Klemola, Timo. 2013. Mindfulness. Tietoisuuden harjoittamisen taito. Jyväskylä: Docendo.
 • Klemola 2004Klemola, Timo. 2004. Taidon filosofia – filosofin taito. Tampere: Tampere University Press.
 • Koski 1991Koski, Tapio. 1991. Liikunta ja kehollisuus perenniaalisessa filosofiassa: fenomenologinen tutkimus liikunnan merkityksestä ihmisen kokonaistumisessa. Filosofisia tutkimuksia Tampereen yliopistossa. vol. XVII. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Koteen ja Stark Smith 2008Koteen, David & Stark Smith, Nancy. 2008. Caught Falling: the confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith, and other moving ideas. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Laban 1963Laban, Rudolf. 1963 (1948). Modern educational dance. Lontoo: Macdonald & Evans.
 • Lahdenperä 2013Lahdenperä, Soile. 2013. Muutoksen tilassa – Aleksander-tekniikka koreografisen prosessin osana. Acta Scenica 36. Helsinki: Taidetyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/lahdenpera_soile
 • Lehikoinen 2014Lehikoinen, Kai. 2014. Tanssi sanoiksi: tanssianalyysin perusteita. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Lepecki 2012Lepecki, André. 2012. Tanssitaide ja liikkeen politiikka. Suom. Hanna Järvinen. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. Like.
 • Levin 1988Levin, David Michael. 1988. The opening of vision: nihilism and postmodern situation. Lontoo: Routledge.
 • Little 2014aLittle, Nita. 2014a. Articulating presence: creative actions of embodied attention in contemporary dance. UMI Dissertation Publishing, UMI Number: 3637879. ProQuest LLC. California: University of California, Davis.
 • Little 2014bLittle, Nita. 2014b. ”Restructuring the self-sensing: Attention training in contact improvisation.” Journal of Dance & Somatic Practices 6(2):247–260.
 • Luoto 2014Luoto, Miika. 2014. ”Muoto, rytmi & rakenne.” Luentomuistiinpanot. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu.
 • Määttänen 2002Määttänen, Pentti. 2002. ”Taideteos kokemusena: John Deweyn taiteenfilosofian lähtökohtia” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • MacIntyre 2004MacIntyre, Alascair. 2004. Hyveiden jäljillä: moraaliteoreettinen tutkimus. Suom. Niko Noponen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Maitland 1995Maitland, Jefferey. 1995. Spacious body: explorations in somatic ontology. Berkeley: North Atlantic Books.
 • Mäkinen 2013Mäkinen, Piritta. 2013. Käsityö kokemuksena. Matka käsityön somaestetiikkaan. Opinnäytetyö. Helsinki: Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10340
 • McKenna 2009McKenna, Marjean. 2009. ”Evolution, ki, and the aikido’s axis: aikido thesis expanded for contractors.” Contact Quarterly 34(1): 16–20.
 • Monni 2004Monni, Kirsi. 2004. Olemisen poeettinen liike. Tanssin uuden paradigman taidefilosofisia tulkintoja Martin Heideggerin ajattelun valossa sekä taiteellinen työ vuosilta 1996–1999. Acta Scenica 15. Helsinki: Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-monni-2004.
 • Monni 2012aMonni, Kirsi. 2012a. Alexander-tekniikka ja autenttinen liike-työskentely. Kaksi kehontietoisuuden harjoittamisen metodia. Liite tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon kirjalliseen osioon Olemisen poeettinen liike. Helsinki: Teatterikorkeakoulu.
 • Monni 2012bMonni, Kirsi. 2012b. ”Esipuhe.” teoksessa Tanssitaide ja liikkeen politiikka. André Lepecki. Suom. Hanna Järvinen. Kinesis 3. Like. Helsinki: Like, Teatterikorkeakoulu.
 • Montagu 1971Montagu, Ashley. 1971. Touching: the human significance of the skin. New York: Columbia University Press.
 • Niiniluoto 1986Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa. toim. 1986. Vuosisatamme filosofia. Helsnki: WSOY.
 • Niiniluoto 2002Niiniluoto, Ilkka. 2002. ”Kokemus-kollokvion avaussanat.” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.
 • Novack 1990Novack, Cynthia J. 1990. Sharing the dance. Contact improvisation and American culture. The Madison: University of Wisconsin Press.
 • Parviainen 1998Parviainen, Jaana. 1998. Bodies moving and moved: a phenomenological analysis of the dancing subject and the cognitive abd ethical values of dance art. Tampere: Tampere University Press. tampub.uta.fi/handle/10024/68138
 • Parviainen 2006Parviainen, Jaana. 2006. Meduusan liike: mobiiliajan tiedonmuodostuksen filosofiaa. Helsinki: Gaudeamus.
 • Paxton 1981–1982Paxton, Steve. 1981–1982. Theathre papers, fourth series, number 5.
 • Paxton 1997Paxton, Steve. 1997. ”Small dance.” Contact Quarterly, 1986;11(1):48–50. Contact quarterly Sourcebook: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1975–1992. Northampton, Mass.: Contact Editions.
 • Paxton 2008Paxton, Steve. 2008. ”...To touch.” Contact Quarterly 1996; 21(2); 50–51. Contact Quarterly Sourcebook II: collected writings and graphics from Contact quarterly dance journal, 1993–2007. Northampton. Mass.: Contact Editions.
 • Paxton 2009Paxton, Steve. 2009. ”Excerpts from Steve Paxton’s talk at CI36.” Transcribed by Josphina Fredericks and Kelley Mariani. Contact Quarterly 34(1):11–15.
 • Paxton 2011Steve Paxtonin haastattelu 2011. Oregon, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Paxton 2012Paxton, Steve. 2012. Material for the spine. Video. youtu.be/h4JcXB04UOg
 • Paxton 2014Paxton, Steve. 2014. ”Breitenbush Jam.” Puhe. Oregon, Yhdysvallat.
 • Paxton 2015Paxton, Steve. 2015. ”Cage, Cunningham, and the modern dance mutants” Contact Quarterly Vol 40(1): 13–15.
 • Payne 1987Payne, Peter. 1987. Martial arts: the spiritual dimension. Lontoo: Thames and Hudson.
 • Perttula ja Latomaa 2011Perttula, Juha & Latomaa, Timo toim. 2011. Kokemuksen tutkimus. – merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.
 • Philström 2010Philström 2010. nettijulkaisu, filosofia.fi/2409
 • Preston-Dunlop 1995Preston-Dunlop, Valerie. 1995. Dance Words. Sveitsi: Harwood Academic.
 • Ribeiro ja Fonseca 2011Ribeiro, Monica & Fonseca, Agar. 2011. ”The empathy and the structuring sharing modes of movement sequences in the improvisation of contemporary dance. Research in Dance Education.” Aquatic Insects 12(2): 78.
 • Rouhiainen 2006Rouhiainen, Leena. 2006. ”Mitä somatiikka on?” Pia Houni, Johanna Laakkonen, Heta Reitala, Leena Rouhiainen (toim). Näyttämö ja tutkimus 2. Helsinki: Teatterintutkimuksen seura.
 • Rustad 2013Rustad, Hilde. 2013. Dans etter egen pipe? En analyse av danseimprovisasjon og kontaktimprovisasjon – som tradisjon, fortolkning og levd erfaring. Doktorgradsavhandling. Oslo: Norges idrettshøgskole, ISBN.
 • Ruusuvuori 2010Ruusuvuori, Johanna & Nikander, Pirjo & Hyvärinen, Matti toim. 2010. Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino.
 • Ruusuvuori ja Tiittula 2009Ruusuvuori, Johanna & Tiittula, Liisa toim. 2009. Haastattelu: tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus. Tampere: Vastapaino.
 • Sarco-Thomas 2010Sarco-Thomas, Malaika. 2010. Twig dances: improvisation performance as ecological practice. Dartington College of Arts. Plymouth: University of Plymouth.
 • Sheets-Johnstone 1999Sheets-Johnstone, Maxine. 1999. The primacy of movement. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 • Shusterman 1992Shusterman, Richard. 1992. Pragmatist aesthetics: living beauty, rethinking art. Oxford, Cambridge: Blackwell.
 • Shusterman 1997aShursterman, Richard. 1997a. Taide, elämä ja estetiikka. Suom. Vesa Mujunen. Helsinki: Gaudeamus.
 • Shusterman 1997bShusterman, Richard. 1997b. ”The End of Aesthetic Experience.” The Journal of Aesthetics and Art Criticism 55 81 9: 29–41.
 • Shusterman 2000Shursterman, Richard. 2000. Pragmatistic aesthetics: living beauty, rethinking art. 2. painos. Lanham Md.: Rowman & Littlefield.
 • Shusterman 2008Shusterman, Richard. 2008. Body consciousness: a philosophy of mindfulness and somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Shusterman 2011Shusterman, Richard. 2011. A philosopher in darkness and in light: practical somaesthetics and photographic art. Montreal: Le Mois de la Photo à Montréal.
 • Shusterman 2012Shusterman, Richard. 2012. Thinking through the body. Essays in Somaesthetics. Cambridge, New York: Cambridge University Press.
 • Silde 2011Silde, Marja. toim. 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Helsinki: Maahenki.
 • Silde 2011Silde, Marja. (toim.) 2011. Nykynäyttelijän taide: horjutuksia ja siirtymiä. Maahenki Oy. Art-Print Oy.
 • Small danceSmall dance” tässä tutkimuksessa ei itsessään ole arvo, vaan näen arvona sen, mitä ”small dance” -harjoitteen harjoittaminen saa aikaan/aiheuttaa. Tanssijan nivelet ovat ”small dance” -harjoitteen myötä virtaavan avoimena ja harjoite auttaa liikkeen jatkuvuuden ja avoimuuden ylläpitämisessä(...)
 • Soulez 2010Soulez, Juliette. 2010. From pluralism to meliorism. From Experience to the body, Richard Shusterman. Tale(s) -magazine 05/2010.
 • Stark Smith 2006Stark Smith, Nancy. 2006. ”Harvest: one history of contact improvisation.” Contact Quarterly, 31(2): 46–54.
 • Stark Smith 2008Stark Smith, Nancy. 2008. Caught falling. The confluence of contact improvisation, Nancy Stark Smith and more other moving ideas. Northampton, MA: Contact Editions.
 • Stark Smith 2011Nancy Stark Smithin haastattelu 2011. Northampton, Yhdysvallat. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Swann 2010Carol Swannin haastattelu 2010. Helsinki, Suomi. Haastattelija Mirva Mäkinen.
 • Törmi 2016Törmi, Kirsi. 2016. Koreografinen prosessi vuorovaikutuksena. Acta Scenica 46. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. actascenica.teak.fi/kirsi-tormi-2016
 • Varto 1996Varto, Juha. 1996. Lihan viisaus. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto 2001Varto, Juha. 2001. Kauneuden taito: estetiikkaa taidekasvattajille. Tampere: Tampereen yliopisto.
 • Varto 2008Varto, Juha. 2008. Tanssi maailman kanssa: yksittäisen ontologiaa. Tampere: Niin & näin.
 • Whitehouse 2000Whitehouse, Mary. 2000. Artikkelit teoksessa Authentic Movement. Essays by Mary Starks-Whitehouse, Janet Adler and Joan Chodorow. toim. Patrizia Pallaro. Lontoo: Jessica Kingsley.
 • Wittmann 2010Wittmann, Gabrielle. 2010. Dance techniques 2010: Tanzplan Germany. Ingo Diehl & Friederike Lampert, toim. Leipzing: Henschel.