Spherical Space -teoksen tanssijoita.Jouni Ihalainen

2
Tutkimuskysymykset ja tutkimukselliset lähestymistavat 

Tutkimuksessani kysyn, minkälaiset arvot liittyvät kontakti-improvisaatioon. Olen tässä tutkimuksessa kerännyt materiaalia mm. haastattelujen, taiteellisten töiden, tanssijoiden kanssa käymieni keskustelujen ja heidän kirjoittamiensa tekstien sekä oman kirjallisen reflektion avulla. Yhtenä keskeisenä menetelmänä olen käyttänyt katsottuna olemisen kokemusta osana taiteellisia töitä ja niiden prosessia. Toteuttamani taiteelliset työt muodostavat keskeisen maaston, jossa tarkastelen kontakti-improvisaation arvoja katsottuna olemisen näkökulmasta ja avulla. Oman reflektion, 20 vuoden kokemuksen kontakti-improvisaation parissa ja hiljaisen tiedon osuudet ovat tässä työssä merkittäviä.