Kiitokset

Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu tarjosi taiteellisen tutkimisen mahdollisuuden. Haluan erityisesti kiittää koreografian professori Kirsi Monnia erinomaisesta, tarkkanäköisestä ja tarvittaessa napakastakin ohjauksesta niin taiteellisissa töissä kuin kirjallisessa osiossa. Kiitos tanssitaiteen tohtori Teija Löytönen asiantuntemuksestasi, kannustuksestasi ja lempeästä tavastasi ohjata ja luoda uskoa tilanteissa, joissa oma itsetuntoni on ollut kateissa. Teija ja Kirsi olette auttaneet minua ajattelemaan laajasti ja johdonmukaisesti. Kiitos jokaisesta tapaamisesta ja kommenteistanne, en olisi tässä ilman teitä.

Kiitos esittävien taiteiden tutkimuskeskus (Tutke) ja aivan erityisesti tutkimukseni aikana toimineet taiteellisen tutkimuksen professorit Esa Kirkkopelto ja Leena Rouhiainen. Kiitän lämpimästi Teatterikorkeakoulun jatko-opiskelijoita yhteisistä keskusteluistamme ja tärkeistä kommenteistanne. Kiitos erityisesti tutkijakoulutettava Mikko Orpana henkisestä tuestasi.

Kiitän lämpimästi Liisa Penttiä ja Anne Makkosta kaikkien tämän tutkimuksen osioiden tarkastamisesta. Kommenttinne ovat antaneet työlleni suuntaa. Kiitos Sari Koskiselle tämän nettimuotoisen väitöskirjan teknisten kiemuroiden kärsivällisestä opastuksesta. Kiitos myös kaikki te, jotka kommentoitte tutkimustani sen eri vaiheissa.

Väitöskirjatyöhön liittyy myös taloudellisia ja materiaalisia resursseja. Kiitän taloudellisesta tuesta Fulbright centeriä, Helsingin kaupungin kulttuuri- ja kirjastolautakuntaa, Koulutusrahastoa, Suomen Kulttuurirahastoa, Taiteen keskustoimikuntaa sekä Taideyliopistoa. Kiitos uuden sirkuksen keskus Cirko, Kallion lukio ja Teatterikorkeakoulu harjoitus- ja esitystiloista.

Suuri kiitos haastateltavilleni Alito Alessille, Stephen Battsille, Ray Chungille, Frey Faustille, Joerg Hassmannille, Keith Hennesylle, Steve Paxtonille, Nancy Stark Smithille ja Carol Swannille. Kokemuksenne ja ajatuksenne ovat olleet iso osa tätä tutkimusta.

Väitöskirja-aiheeni ei olisi onnistunut ilman kontakti-improvisaation myötä kohtaamiani ihmisiä ja kokemuksia. Kirkkain kiitokseni kuuluu teille tanssijoille, jotka annoitte minulle aikaa, olitte mukana taiteellisessa prosessissa ja kirjoititte sekä kokemuksianne että ajatuksianne osaksi tätä tutkimusta. Sydämestäni kiitos teille tutkintooni liittyneiden teosten tanssijoille: Antonio Alemanno, Krista Arppo, Noam Carmeli, Panu Erästö, Athos Germano, Ville Johansson, Sade Kamppila, Ilona Kenova, Anni Koskinen, Sebastian Lopez-Lehto, Katri Luukkonen, Iiro Näkki, Malcolm Manning, Ulla Mäkinen, Noora Nenonen, Linda Priha, Oskar Rask, Jouni Ruuth, Irina Sbaglia, Petri Taipale, Annukka Toivonen ja Eevi Tolvanen.

Kiitos Pyry Pakkalalle huikeista valoista ja kiitos Kati Mantere lempeästä pukusuunnittelustasi. Erityinen kiitos Antonio Alemannolle ja Juuso Hannukaiselle herkästä ja tajunnan räjäyttävästä musiikista. Kiitos Tara Rynders videotaiteestasi osana Inner Landscape -teosta. Valokuvista ja videotaltioinnista kiitän ystävääni Ulla Mäkistä ja Jouni Ihalaista. Kiitos Sanna Suonsyrjälle ja Erika Härköselle Spherical Space -teoksen tuottamisesta. Kiitos Sanna Silvennoinen toimiessasi ulkopuolisena silmänä Spherical Space -teoksen loppuvaiheessa.

Tekstini kielivirheiden siivoamisesta kiitän upeaa kollegaani Eva Havoa ja Merja Suomelaa. Kiitos Maiju Kuivalainen toimiessasi sijaisenani Kallion lukion tanssin lehtorina lähes aina kun tämä väitöskirja on sitä vaatinut. Kiitos Kallion lukion rehtorit Helena Helenius-Lamminparras ja Ari Mäkinen. Ymmärryksenne väitöskirjan tekemistä kohtaan on ollut poikkeuksellisen joustavaa.

Kiitos Kallion lukion kollegat ja opiskelijat, olette korvaamattoman iso osa elämääni. Kiitos Valtteri Raekallio, Eero Vesterinen, Jyrki Karttunen, Joona Halonen, Auri Ahola, Anne Hiekkaranta, Tuomas Juntunen, Otto Akkanen, Iiris Raipala ja niin monet muut tanssitaiteilijat rinnalla tanssimisesta tämän väitöskirjan tekoprosessin aikana, taiteellisista produktioista ja ikimuistoisista keskusteluista. Näkemyksillänne on ollut väliä ja vaikutusta myös tähän työhön.

Rakkaille ystävilleni kiitos. Ilman teitä olisin jo hukkunut maailman merissä olevaan muoviin. Kiitos äidilleni Ritva Mäkiselle, isälleni Jouko Mäkiselle ja siskolleni Marika Pihlajakankaalle ehtymättömästä tuesta ja rakkaudesta. Uskoitte, että pystyn tähän, silloinkin, kun minä en siihen uskonut. Kiitos Tuikku Juntunen, olet pirskahteleva ja kupliva ilo harmaissakin hetkissä. Kiitos Tuomas Juntunen elämänvoimastasi ja arjen keskellä jaetusta ilosta. Jaksoit työni loppumetreillä antaa loputonta tukeasi, rakkauttasi ja luottamustasi. Tuit tätä työtä monin tavoin, esimerkiksi nukkumalla aamuisin pitkään poikamme Toukon kanssa. Kauneimman kiitokseni haluan antaa elämäni valolle, omalle pojalleni Toukolle. Annoit jo raskaana ollessani ison sysäyksen tämän väitöskirjan loppuun saattamiseen. Olet antanut minulle joka päivä läikähdyksiä ilosta ja onnesta, jollaista en ennen sinun syntymääsi edes ymmärtänyt olevan. Omistan tämän väitöskirjani sinulle.

Helsingissä 12.3.2018

Mirva Mäkinen