Millainen on taidetta tekevän kokemus, kertomus ja identiteetti? Taiteen vastaanoton näkökulma on saanut rinnalleen taiteilijoita, taiteen opettajia ja tutkijoita kysymään näitä kysymyksiä.

Taiteen ja taitamisen historia osoittaa, että aika ja elämänkaari ovat erottamaton osa syntyviä teoksia ja niiden kokemista. Tutkimuksen ”kuunteleva korva” on kohdistettu tähän kenttään jo aiemmin, mutta aistimet ovat terävöityneet viime vuosina. Tähän on päästy ainakin kahta reittiä. Ensimmäinen on taidekorkeakoulujen jatkokoulutuksen vakiintuminen ja tuloksellisuus. Toinen on laadullisten menetelmien laajentunut käyttö ja lisääntynyt hienoviritteisyys aineistojen ymmärtämisessä.Kirjoittajat kuvailevat laadullisten menetelmien avulla sisäisen ja ulkoisen maailman dialogia. Teatterikorkeakoulun julkaisussa kuullaan eri taiteenalojen kulttuuriseen kokemiseen liittyviä tutkijoita, vaikka äänekkäimmän roolin ottavat teatterin ja tanssin edustajat.