Esitys tilana on teatteriohjaaja, TeL Annette Arlanderin taiteellispainotteisen tohtoritutkinnon kirjallinen osuus. Teksti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään esityksen tilaa yleisemmällä tasolla, aiemman tutkimuksen valossa. Toisessa osassa kuvaillaan käytännön työskentelyä ja esitellään taiteelliset opinnäytteet.

Runsaasti huomiota keränneen työn tarkastajina toimivat dramaturgi, FM Outi Nyytäjä, näyttelijä Kari Heiskanen, professori, arkkitehti Juhani Pallasmaa sekä dosentti Riikka Stewan. Kustoksena toimi ohjaaja, professori Kaisa Korhonen.