Annette Arlander Esitys tilana

Esitys tilana on teatteriohjaaja, TeL Annette Arlanderin taiteellispainotteisen tohtoritutkinnon kirjallinen osuus. Teksti jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa käsitellään esityksen tilaa yleisemmällä tasolla, aiemman tutkimuksen valossa. Toisessa osassa kuvaillaan käytännön työskentelyä ja esitellään taiteelliset opinnäytteet.

Runsaasti huomiota keränneen työn tarkastajina toimivat dramaturgi, FM Outi Nyytäjä, näyttelijä Kari Heiskanen, professori, arkkitehti Juhani Pallasmaa sekä dosentti Riikka Stewan. Kustoksena toimi ohjaaja, professori Kaisa Korhonen.

 
2 Acta Scenica 1998
Arlander, Annette Esitys tilana
ISBN 952-9765-13-4 ISSN 1238-5913 hdl.handle.net/10138/33401