1.2FI0.5

Posted · Add Comment

Sosiologinen näkökulma algoritmeihin ks. Gillespie 2014FI. Filosofinen näkökulma algoritmien ja inhimillisen kognition suhteisiin ks. Parisi 2015FI. Algoritmit ”mustina laatikoina” ks. Pasquale 2015. Tiedon ja algoritmien suhteesta ks. Rouvroy 2013FI. Algoritmien ja moraalisen tilivelvollisuuden suhteista ks. Schuppli 2014FI. Algoritmien ja fyysisen ympäristön suhteista ks. Slavin 2011FI.