3.8FI1

Posted · Add Comment

”Relational Ecology and the Digital Pharmakon” -artikkelissaan Stiegler sivuaa digitaalisten medioiden vaikutuksia tiedon tuotantoon: ”Jos antropogeneesi on teknogeneesin muoto, digitaalisen myötä tämä prosessi saapuu uuteen vaiheeseen, jossa tiedon tekno-logiikan sellaisenaan on oltava keskeinen sekä nykyhetken valossa tapahtuvalle vakiintuneen tiedon historian uudelleenarvioinnille että digitalisaation esiin tuomien, uusien tiedon muotojen tutkimiselle” (Stiegler 2012FI, 15–16, painotus lisätty).