1.4FI2

Posted · Add Comment

Väite perustuu yksinkertaiseen, Googlen hakukoneella toteutettuun hakuun, joka tuottaa vain neljä sanatarkkaa vastinetta englanninkielisille hakusanoille ”digital artistic research” (suomenkielinen käännös ei tuota yhtään sanatarkkaa osumaa). Tuloksista kolme ovat ainakin jossain määrin relevantteja taiteellisen tutkimuksen kannalta. Haku toistetaan useamman kerran tämän kirjallisen osan kirjoittamisen kuluessa.