1.4FI4

Posted · Add Comment

Filologiassa kommentaarilla tarkoitetaan jonkin tekstin rivi riviltä tai jopa sana sanalta lineaarisesti etenevää selitystä, informatiivista rinnakkaistekstiä. Tämän tutkimuksen kannalta on kiinnostavaa, että kommentaarien katsotaan yleisesti hyödyntävän lähilukemista, jota käsitellään paitsi Haylesin kirjassa myös tässä opinnäytteessä (ks. 2.2). Tässä yhteydessä on tärkeää kysyä, millainen on kommentaari joka lähilukemisen sijaan tai lisäksi perustuu hyper- ja koneelliseen lukemiseen. (Wikipedia 27.7.17.)