1.5FI2

Posted · Add Comment

Fragmentti 5:ssä esiintyvä aukkokohta liittynee vaikeuteen löytää tyydyttävää ja toimivaa käännöstä englannin kielen monikäyttöiselle ”print”-sanalle – ja nimenomaan siinä merkityksessä kuin Hayles sitä pääasiassa käyttää eli digitaalisen median vastakohtana tai vastinparina. ”Painokulttuuri”, ”painotuotekulttuuri”, ”painotekniikka” ja ”painettu sana” ovat kaikki verrattain raskaita ja likimääräisiä vastineita ytimekkäälle ”printille”. Jos nämä rajoitukset hyväksytään, voisi aukkokohdan mitä todennäköisimmin täyttää sanoilla ”painokulttuuriin liittyviin oletuksiin ja käytäntöihin” (Hayles 2012, 2).