1.5FI3

Posted · Add Comment

Taiteellisen praktiikan ja kirjoittamisen suhdetta koskevan väittelyn ajankohtaisuutta kuvastaa se, että vuonna 2016 Society of Artistic Research (SAR) järjesti sen tiimoilta kokonaisen konferenssin. ”Writing as Practice, Practice as Writing” -nimisen tapahtuman tarkoitus oli tutkia, ”miten sekä kirjoittaminen että praktiikka toimivat elämäämme (uudelleen)järjestävän tiedon, ymmärryksen ja kokemuksen välittämisen tapoina”. Konferenssin kotisivuilla järjestäjät kuvaavat kirjoittamisen ja praktiikan suhdetta seuraavasti: ”Suhde koetaan usein kitkan, vastustuksen tai paradoksin leimaamaksi. Kirjoittaminen antaa taiteellisissa praktiikoissa ja tuotoksissa ruumiillistuvalle implisiittiselle tiedolle ja ymmärrykselle eksplisiittisen sanallisen kuvauksen samalla kun taide saattaa paeta tai ylittää sanoin ilmaistavissa olevan sekä vastustaa (akateemisia) vastuuvelvollisuuden konventioita”. (Sarconference2016.net 3.2.2017.)