1.8FI1

Posted · Add Comment

Puheentunnistus on itse asiassa laajempi termi, jolla viitataan ”kieli- ja puheteknologian alaan kuuluviin hahmontunnistusmenetelmiin, joiden avulla tietokone voi tunnistaa ihmisten puhetta”. Tässä tutkimuksessa käytetään lähes yksinomaan puheentunnistuksen sanelusovellukseksi kutsuttua alalajia, jossa ”kone pyrkii muuttamaan ihmisen vapaan puheen tekstiksi”. (Wikipedia 16.2.17.)