1.8FI13

Posted · Add Comment

Käyttämämme puheentunnistus on ”puhujariippuvaista” ja vaatii tässä kuvattua ennakkokalibrointia: ”Jotkut puheentunnistusjärjestelmät käyttävät ’harjoittelua’ (jota myös ’kirjoittautumiseksi’ kutsutaan), jossa yksittäinen puhuja lukee tekstiä tai yksittäisen sanaston järjestelmään. Järjestelmä analysoi henkilön äänen erityisyyttä ja käyttää sitä kyseisen henkilön puheen tunnistamisen hienosäätöön, mikä lisää tarkkuutta. ’Puhujariippumattomiksi’ kutsutaan sellaisia järjestelmiä, jotka eivät käytä tämänkaltaista harjoittelua” (ks. video 3.4.1) (Wikipedia 16.2.17).