1.8FI15.5

Posted · Add Comment

Tai kääntämänä ilman lainausmerkkejä, sillä tämän tutkimuksen valossa on perusteltua ajatella puheentunnistusta yhtenä koneellisen kääntämisen muotona.