1.8FI2

Posted · Add Comment

Oltuani aluksi haluton ottamaan puheentunnistuksen mukaan tutkimusprosessin toiseksi merkittäväksi digitaaliseksi teknologiaksi konekääntämisen ohella huomasin nopeasti, että se tarjosi enemmän esityksellisiä mahdollisuuksia kuin konekääntäminen yksin. Puheentunnistus osoittautui riittävän joustavaksi muuttuakseen osaksi rakenteilla olevaa teknistä kokonaisuutta ja toisaalta myös tarpeeksi lujaksi antaakseen meille teknisen kehyksen, jonka puitteissa saatoimme tutkia kirjoittamista.