1.8FI5

Posted · Add Comment

Rakkauden ABZ:n koneellisesti käännetyt kohtaukset toimivat taiteellisissa osissa harjoitetun improvisatorisen kirjoittamisen heräteteksteinä (ks. 2.2 ja 3.4).