1.8FI8

Posted · Add Comment

Kutsun tilanteita, joissa epävastaavuudet ilmenevät käänteiksi tai käännekohdiksi, sillä ne pakottavat kirjoittaja-esiintyjän joko hyödyntämään syntynyttä epävastaavuutta tai poistamaan sen (sikäli kuin tämä on mahdollista) (ks. 2.7).