1.8FI9.5

Posted · Add Comment

Harjoituksissa ja esityksissä havaitsemme, että puheentunnistusohjelmiston metakomennot toimivat vaihtelevalla luotettavuudella. Yksittäisen sanan tai fraasin poistamiseen tarkoitetut komennot toimivat keskimäärin hyvin, mutta sitä monimutkaisemmat tai epätavallisemmat komennot vaihtelevasti – ja usein viiveellä.