3.4FI1

Posted · Add Comment

Alla oleva englanninkielinen video – jonka nimi on ”Babelian Performance” – on kahden Baabelin tornia käsittelevän tekstin sovitus. Tekstit ovat Jacques Derridan ”Des tours de Babelin” englanninkielinen käännös ja Samuel Weberin ”Translatability II – Afterlife” (Derrida 2007FI, 191–225; Weber 2008, 79–94). Valmistan 23-minuuttinen videon pian toisen taiteellisen osan jälkeen ja se heijastelee tämän viimeisen osan baabelilaista luonnetta.