3.5FI6

Posted · Add Comment

Viittaan erityisesti Joseph Grigelyn kirjan Textualterity – Art, Theory, and Textual Criticism lukuun ”The Textual Event” (”Tekstuaalinen tapahtuma”), jossa Grigely kirjoittaa tekstin rajoista, tekstuaalisesta epävakaudesta ja tekstistä epävakauden tapahtumapaikkana: ”Ei ole oikeaa tekstiä, ei lopullista tekstiä, ei alkuperäistä tekstiä vaan ainoastaan erilaisia tekstejä, jotka ajelehtivat niiden samankaltaisissa eroissa” (Grigely 1995, 119).