sovitettu Hayles-katkelmasta 19

Posted · Add Comment

[Lennätinjärjestelmän] äänisignaalien vastaanottaminen muuttui yhtä helpoksi kuin luonnollisen kielen kuunteleminen, kun se oli opittu ja säännöllisesti harjoiteltu. Dekoodaaminen tapahtui automaattisesti edeten äänistä sanavaikutelmiin. Bletchley Parkissa toisen maailmansodan aikana osana mittavaa yritystä purkaa Saksan Enigma-lähetyksiä työskennellyt nainen raportoi, että siellä kohtaamiensa intensiivisten kokemusten jälkeen hän kuuli morseaakkosia kaikkialla – liikenteen melussa, lintujen laulannassa ja muissa ympäristön äänissä – muodostaen mielessään automaattisesti sanoja, joita äänet oletetusti vastasivat. Tästä anekdootista voimme vetää sen johtopäätöksen, että äänisignaalien vastaanottaminen sai aikaan pitkäkestoisia muutoksia aivojen aktivointirakenteissa, vaikka tieteellistä tietoa äänisignaalien vastaanottamisen vaikutuksista hermotoimintaan ei ole. (Hayles 2012, 128.)