sovitettu Hayles-katkelmasta 4

Posted · Add Comment

Siinä missä luonnontieteet ja kvantitatiiviset yhteiskuntatieteet ovat jo tehneet tämän siirtymän, on humanistisilla ja laadullisilla yhteiskuntatieteillä vasta nyt edessään paradigman muutos, jossa digitaalista tutkimusta ja julkaisemista ei enää voi sivuuttaa (Hayles 2012, 1).