sovitettu Hayles-katkelmasta 7

Posted · Add Comment

Digitaalisten teknologioiden vaikutusten arvioimiseksi voimme tarkastella laajenevaa vaikutusten sarjaa. Alemmilla tasoilla ovat sähköposti, yliopistolliset verkkosivustot, verkkohaut, tekstiviestit, digitaalisten tiedostojen luominen, tallentaminen ja välittäminen ja niin edelleen. Yliopistomaailmassa lähes jokainen – ja akateemisen maailman ulkopuolellakin suuri joukko – käyttää digitaalisia teknologioita näillä tasoilla. Esimerkiksi kynällä ja/tai kirjoituskoneella kirjoitettaessa tehtyjen virheiden kaavamaisuudet ovat varsin erilaiset kuin tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettaessa tehtyjen. Vaikutus akateemiseen tutkimukseen on vielä dramaattisempi: siinä missä tutkijat kummittelivat ennen kirjastossa, nykyään he voivat käyttää tarvitsemiaan lähteitä verkkohakujen avulla. (Hayles 2012, 2.)