Tanssitaiteen maisteri Kirsi Törmi luonnostelee väitöstutkimuksessaan vuorovaikutteista koreografista prosessia, jossa merkitykselliseksi nousee ryhmän vetäjän kyky tiedostaa, aistia, kuunnella ja kunnioittaa osallistujien kokemuksia. Tutkimus pureutuu yhteisölliseen ja osallistavaan tapaan tehdä koreografiaa ja tarkastelee myös sen haasteita. Se osallistuu keskusteluun taiteen hyvinvointi­vaikutuksista ja pohtii taiteilijan vastuuta sekä eettisiä kysymyksiä. Miten osallistavat ja prosessiorientoituneet tanssitaiteen käytänteet muovaavat taiteellista toimijuutta? Mitä uutta koreografisen prosessin vuorovaikutteisuus tuo harjoitustilanteeseen?

Tutkimuksen taiteellinen osa sisältää sekä esityksiä (AmazinGRace 2010 ja Kierto 2012) että kokeilevampia käytännön työpajoja (Tunto-hanke 2012–2013, Vertaislaboratorio 2013 ja Piileskelevä liike 2014), joiden kautta Törmi nostaa keskiöön tunteet ja tuntemukset koreografisessa prosessissa.

Kirsi Törmi on tanssitaiteilija, kouluttaja ja hahmoterapeuttiopiskelija. Hän on toiminut muun muassa kajaanilaisen Routa-ryhmän taiteellisena johtajana sekä terapeuttisissa ja koulutuksellisissa tehtävissä eri puolilla Suomea.