Round Robin Project -tanssijoita: Antonio Alemanno, Panu Erästö, Mirva Mäkinen, Ulla Mäkinen, Noora Nenonen, Linda Priha, Petri Taipale ja Annukka Toivonen.TeaKin esitystaltiolta

4
Kontakti-improvisaation historiaa ja haastatteluiden myötä jäsentyneet arvot

Tässä luvussa avaan hieman kontakti-improvisaation historiaa sekä lajiin liittyviä käytänteitä. Suurimman huomion annan haastatteluista jäsentämieni arvojen käsittelylle. Käytän haastateltavien lainauksia havainnollistamaan jäsentämiäni arvoja. Käsittelen kymmenestä arvosta kahta, luottamusta sekä tanssimista sisään ja ulos kontaktista, luvussa 5 Round Robin Project ja kymmenen kontakti-improvisaation arvoa somaesteettisen esityksen kehyksessä sekä katseessa olemisen kokemus.