Round Robin Project -tanssijoita, Antonio Alemanno, Panu Erästö, Mirva Mäkinen, Ulla Mäkinen, Noora Nenonen, Linda Priha, Petri Taipale ja Annukka ToivonenTeaKin esitystaltiolta

5
Round Robin Project ja kymmenen kontakti-improvisaation arvoa somaesteettisen esityksen kehyksessä sekä katseessa olemisen kokemus

”Round Robin Project” esitettiin Helsingissä Teatterikorkeakoulun torilla helmikuussa 2012. Round Robin Project käsitteli kontakti-improvisaation arvoja, tanssijan katseessa olemisen kokemusta ja sitä, kuinka katsottuna oleminen tai tila vaikuttavat tanssijan somaattiseen kokemukseen ja valintojen tekemiseen improvisaation aikana. Teos toi esiin kontakti-improvisaation somaattiseen läsnäoloon pohjautuvaa estetiikkaa ja arvoja. Round Robin Project oli julkisen tilan produktio. Teokseen liittyi videomateriaalia, jossa tanssimme useissa eri julkisissa tiloissa (Kallion kirjasto, Sanomatalo, Narinkkatori, Tennispalatsi, Kampin keskus ja Musiikkitalo). Olin kiinnostunut siitä, kuinka ohikulkeva yleisö tai julkinen tila sekä katsottuna oleminen vaikuttaisivat tanssijan kokemukseen ja valintaprosessiin. Myös esitystila, Teatterikorkeakoulun tori, on julkinen tila, jonne katsoja voi tulla missä tahansa vaiheessa teosta ja lähteä silloin, kun siltä tuntuu. Halusin myös yleisön tekevän valintoja esityksen aikana suhteessa tilaan ja teokseen. Teoksen sisältämässä viidessä videomateriaalissa keskustelimme yhdeksän tanssijan kanssa kontakti-improvisaation arvoista, siitä, kuinka kontakti-improvisaatio on muuttanut oman kehon kokemusta, mieleen jääneestä kontakti-improvisaatioon pohjautuvasta tanssista sekä kontakti-improvisaation esityksellisyydestä. Kysymykset olivat samat, jotka kysyin haastatteluissa vuosina 2010–2011. Yleisö sai esityksen aikana katsoa ja kuunnella videomateriaalia niin halutessaan.

Lukuvuoden 2011–2012 aikana työskentelin kymmenen tanssijan (Antonio Alemanno, Panu Erästö, Ville Johansson, Ilona Kenova, Malcolm Manning, Ulla Mäkinen, Noora Nenonen, Linda Priha, Petri Taipale ja Annukka Toivonen) kanssa. Olin myös itse tanssijana Round Robin Project -teoksessa. Keväältä 2012 Ilona Kenova ja Ville Johansson jäivät perheenlisäyksen takia pois harjoitusprosessista. Syksyllä 2011 tapasimme kerran viikossa. Harjoitukset kestivät noin neljä tuntia kerrallaan. Tammi- ja helmikuussa 2012 harjoittelu oli päivittäistä, noin 3–4 tuntia kerrallaan. Syksyllä 2011 harjoitukset perustuivat seuraavanlaiseen metodiin: Aloitimme harjoitukset yhteisellä piirillä, jossa kerroin kyseisen päivän tutkimuskohteen, esimerkiksi luottamus (17). Tämän jälkeen tanssimme vapaasti improvisoiden soolo-, duo- ja ryhmäimprovisaatiossa fokusoiden kyseisen päivän arvoon noin kahden tunnin ajan. Tämän jälkeen kirjoitimme kyseisestä arvosta vapaan kirjoituksen tekniikalla reflektoiden tapahtunutta noin 15 minuutin ajan. Kirjoittamisen jälkeen keskustelimme noin tunnin ajan kyseisestä arvosta. Round Robin Project -osiossa olevat tanssijoiden kirjoitusten lainaukset perustuvat vapaan kirjoituksen tekniikalla tuotettuun tekstiin. Jokainen tutkimuksessa mukana ollut tanssija on antanut luvan käyttää kirjoittamiaan tekstejä osana tätä tutkimusta. Korostin myös jokaisella harjoituskerralla, että jos jotakin tekstiä tai osaa tekstistä ei halua osaksi tätä tutkimusta, sen voi merkitä tai olla palauttamatta. Tavoitteenani oli tukea improvisaation ideaa harjoituksissa ja pääasiassa reflektoida tapahtunutta keskusteluina ja kirjoittamisena. Kaikki mukana olleet tanssijat ovat pitkään kontakti-improvisaatiota harjoittaneita.

Keväällä 2012 Round Robin Project -harjoitusjaksota tuli tiiviimpi ja avasimme harjoitukset myös julkisiin tiloihin (Kallion kirjasto, Kampin keskus, Musiikkitalo, Narinkkatori, Sanomatalo ja Tennispalatsi). Syksyn 2011 aikana olimme harjoituksissa katsoneet paljon toistemme tanssia, mutta tanssi julkisissa tiloissa toi kokemuksen ulkopuolisista katsojista ja kokemuksen heistä. Pyrin luomaan harjoituksissa tilanteita, joissa katsominen ja katsottuna oleminen oli osa harjoitusprosessia. Kirjoitimme harjoituksissa ja esitysten jälkeen katsottuna olemisen kokemuksista suhteessa kontakti-improvisaatiossa vallitseviin arvoihin.

Tanssijat: Antonio Alemanno, Panu Erästö, Malcolm Manning, Mirva Mäkinen, Ulla Mäkinen, Noora Nenonen, Linda Priha, Petri Taipale ja Annukka Toivonen

Musiikki: Antonio Alemanno

Pukusuunnittelu: Kati Mantere

round-robin-kasiohj

Viite

17) Haastatteluista nostamani arvot: ”small dance, ei-tietäminen, aistiminen, kuunteleminen,  jaetun kehon painon kanssa liikkuminen, kosketus, seksuaalisuuden kokemus, yhteys, tanssiminen sisään ja ulos kontaktista sekä luottamus.