Autenttisuus viittaa tässä siihen, millä tavalla liike koetaan yhteydessä elettyyn, koettuun kehollisuuteen.