Buber, Martin. 1999. Minä ja sinä. (Ich und Du, 1923.) Suom. Jukka Pietilä. Porvoo, Helsinki Juva: WSOY.