Dewey, John. 1999 (1929). Pyrkimys varmuuteen: tutkimus tiedon ja toiminnan suhteesta. (The quest of certainty. a study of the relation of knowledge and action) Suom. Pentti Määttänen. Gaudeamus.