Määttänen, Pentti. 2002. ”Taideteos kokemusena: John Deweyn taiteenfilosofian lähtökohtia” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.