Niiniluoto, Ilkka & Saarinen, Esa. toim. 1986. Vuosisatamme filosofia. Helsnki: WSOY.