Niiniluoto, Ilkka. 2002. ”Kokemus-kollokvion avaussanat.” Teoksessa Kokemus, toim. Leila Haaparanta ja Erna Oesch. Acta philosophica Tamperensia, vol. 1. Tampere: Tampere University Press.